Persberichten

Rotterdam uitgeroepen tot meest plasvriendelijke stad van Nederland

 

Amsterdam, 21 september 2017 – In het kader van de Nationale Plasdag is Rotterdam vandaag uitgeroepen tot meest plasvriendelijke stad van Nederland. Uit gegevens van HogeNood, een applicatie waarmee gebruikers snel een schoon openbaar toilet in de buurt kunnen vinden, blijkt dat Rotterdam beschikt over een grote hoeveelheid toiletten per persoon en als gemeente het meest actief is om het aanbod van openbare toiletten te vergroten. De Nationale Plasdag 2017 is een initiatief van Continentie Stichting Nederland en heeft als doel om het taboe rondom plasproblemen te doorbreken en het isolement dat mensen met plasproblemen ervaren te verkleinen.

Criteria meest plasvriendelijke stad
Om als meest plasvriendelijke stad uitgeroepen te worden, zijn er een aantal criteria waar de stad aan moet voldoen. De drie belangrijkste punten waarnaar gekeken wordt, zijn het aantal openbare toiletten, de kwaliteit hiervan en de acties die de gemeente onderneemt om nog plasvriendelijker te worden. In Rotterdam zijn op dit moment 119 schone openbare toiletten geregistreerd in de HogeNood-app. Naast extra voorzieningen zet de gemeente Rotterdam ook in op het maximaal openbaar beschikbaar stellen van voorzieningen door particulieren (winkels, horeca, etc.).

“Uit de gesprekken met Rotterdam is gebleken dat zij in het kader van het gastvrijer maken van de stad momenteel actief bezig het aanbod van publieke toiletten uit te breiden. Zij vinden het belangrijk dat iedereen te allen tijde een toilet voorhanden heeft. Op die manier bieden ze hun inwoners en bezoekers, en in het bijzonder degenen met plasproblemen, mogelijkheid tot het comfort en de noodzaak van voldoende sanitaire stops en verminderen ze vervuiling door wildplassers in de stad”, aldus Bastiaan Meindersma van de HogeNood app. ‘Met het uitroepen van Rotterdam als meest plasvriendelijke stad spreken wij onze waardering uit voor hun aanpak. Wij hopen dat andere steden en gemeentes dit goede voorbeeld volgen. Het aanmelden van schone en veilige toiletten kan via www.hogenood.nu.”

Ongemak en onzekerheid door plasproblemen
Plassen lijkt zo vanzelfsprekend. Toch hebben in Nederland ruim 3,5 miljoen mensen, mannen en vrouwen, plasklachten. Daarvan heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine*.  Uit het Nationaal Plasonderzoek van GfK onder ruim 1300 respondenten met plasproblemen blijkt dat 71% van de respondenten ongemak ervaart door hun plasklachten. Verder geeft ruim 35% aan dat ze een gevoel van onzekerheid krijgen door hun plasklachten. Mensen schamen zich voor hun plasklachten; het is een intiem probleem dat niet snel besproken wordt.

“Mijn patiënten geven aan dat ze al een behoorlijke drempel over moeten om hulp in te schakelen van een specialist, laat staan dat ze dit met familie of vrienden bespreken. Toch zijn plasproblemen iets wat veel voorkomt en waar voor velen een oplossing voor is”, aldus Ruud Bosch, uroloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en voorzitter van de Continentie Stichting. “Uit de cijfers van het onderzoek van GfK blijkt ook dit jaar weer hoe belangrijk het is dat we plasklachten bespreekbaar maken en het isolement dat mensen ervaren verkleinen. Op Nationale Plasdag vragen we hier extra aandacht voor en pleiten we voor meer openbare toiletten.”

 - Einde bericht -

 Neem voor meer informatie of interviewaanvragen contact op met:

Jacky van der Deure                                                                
E: Jacky.vanderdeure@omnicomprgroup.com         
T: 06 55 20 57 37        

Marjolein Aalbers
E: marjolein.aalbers@omnicomprgroup.com                                           
T: 06 54 92 10 20

Over de Nationale Plasdag
De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Op 21 september 2017 vindt de vierde editie van de Nationale Plasdag plaats. Met deze dag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken. Uit cijfers van CSN blijkt dat in Nederland ruim 3,5 miljoen mensen (mannen, vrouwen en kinderen) plasklachten hebben. Daarvan heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.nationaleplasdag.nl.

Over HogeNood
De HogeNood app geeft een overzicht van ruim 5300 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en Belgie en is gratis te downloaden voor iPhone, Android en Windows smartphones via de gebruikelijke app stores. De app is bedacht door Bastiaan Meindersma, Brian Vink en Hjalmar Duif als project voor hun studie bedrijfskunde (Vrije Universiteit Amsterdam). Ze wonnen met de app de publieksprijs tijdens de Nationale App Prijs. Zie ook www.hogenood.nu

Verantwoording onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd via een online vragenlijst. Het onderzoek is representatief op basis van leeftijd en geslacht. N = 1.323. De doelgroepen zijn Nederlanders van 45+: mannen met opslagproblemen, mannen met opslag- en mictieproblemen en vrouwen met opslagproblemen. De vragenlijst is rondgestuurd in de periode 21 tot en met 27 februari 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau GfK. 

Continentie Stichting Nederland pleit voor meer openbare toiletten in Nederland

Plasklachten zorgen voor sociale belemmeringen

 

Amsterdam, 11 september 2017 – In Nederland ervaren 3,5 miljoen mensen een vorm van plasproblemen*. Uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK blijkt dat deze klachten een grote invloed hebben op hun dagelijks leven. Zo durven mensen die plasklachten hebben de deur niet zomaar uit, ervaren zij een gevoel van ongemak en zijn ze altijd op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet. Om het isolement en het taboe rondom plasproblemen te doorbreken pleit Continentie Stichting Nederland in het kader van de Nationale Plasdag op 21 september voor een breder aanbod schone openbare toiletten.

Belemmering op het dagelijks leven
Het blijkt ook dat plasklachten effect hebben op de mentale gesteldheid van personen. Van de deelnemers aan het GfK-onderzoek, gehouden onder een landelijk steekproef onder patiënten, geeft 71% aan dat zij een gevoel van ongemak ervaren als gevolg van hun plasproblemen. Ruim de helft van de vrouwen ervaart plasproblemen als een beperking en wordt hier onzeker door. Mannen ervaren een gevoel van frustratie (46%).

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het ondernemen van activiteiten niet vanzelfsprekend is voor mensen met plasproblemen. Activiteiten als winkelen, dagjes uit en fietsen of wandelen vormen voor een vijfde van de ondervraagde vrouwen een probleem. Mannen geven vooral aan dat hun plasklachten het reizen met het ov (25%) en een film of theatervoorstelling bekijken (21%) bemoeilijken. Een derde van de respondenten geeft aan wanneer zij op stap gaan eerst altijd te checken waar zij het dichtstbijzijnde toilet kunnen vinden. In Nederland zijn zo’n 6400 publiek toegankelijke toiletten. Dit betekent één publiek toilet per 2678 Nederlanders**.

Schone publieke toiletten
Openbare of semiopenbare toiletten zijn soms lastig te vinden en hygiënisch ondermaats. De HogeNood-app weet de toiletkeuze te vergemakkelijken. De app biedt een overzicht van ruim 5300 gecontroleerde toiletlocaties in Nederland en België. Het geeft informatie over de afstand, toegankelijkheid (baby’s, rolstoelen et cetera), openingstijden, kosten van toiletgelegenheden en sinds kort ook over hygiëne, sfeer en design, geur en toiletartikelen. Ook worden er reviews van eerdere toiletbezoekers weergegeven. Al deze informatie is geen overbodige luxe voor mensen die te maken hebben met incontinentie of een overactieve blaas.

 

“Het is fijn dat wij nu naast de geneeskundige hulp die we bieden om plasklachten te verhelpen of te verminderen, ook een oplossing hebben om het isolement te doorbreken. We horen namelijk terug dat als mensen goed voorbereid zijn en weten waar er toiletten zijn, zij sneller weer dingen ondernemen”, aldus Ruud Bosch, uroloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en voorzitter van de Continentie Stichting. Om belemmeringen als gevolg van plasklachten in de toekomst te voorkomen pleit de Continentie Stichting Nederland voor een landelijk breder aanbod van schone, openbare toiletten. 

 - Einde bericht -

 *= CSN

**= CBS-bevolkingsteller d.d. 9/8/2017 = 17.141.199

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Contact

Neem voor meer informatie, interviewaanvragen of beeldmateriaal contact op met:

Jacky van der Deure                                                                  
E: Jacky.vanderdeure@omnicomprgroup.com          
T: 06 55 20 57 37        

Marjolein Aalbers
E: marjolein.aalbers@omnicomprgroup.com                                            
T: 06 54 92 10 20

Over de Nationale Plasdag
De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Op 21 september 2017 vindt de vierde editie van de Nationale Plasdag plaats. Met deze dag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken. Uit cijfers van CSN blijkt dat in Nederland ruim 3,5 miljoen mensen (mannen, vrouwen en kinderen) plasklachten hebben. Daarvan heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.nationaleplasdag.nl.

Over HogeNood
De HogeNood app geeft een overzicht van bijna 5000 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en Belgie en is gratis te downloaden voor iPhone, Android en Windows smartphones via de gebruikelijke app stores. De app is bedacht door Bastiaan Meindersma, Brian Vink en Hjalmar Duif als project voor hun studie bedrijfskunde (Vrije Universiteit Amsterdam). Ze wonnen met de app de publieksprijs tijdens de Nationale App Prijs. Zie ook www.hogenood.nu

Verantwoording onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd via een online vragenlijst. Het onderzoek is representatief op basis van leeftijd en geslacht. N = 1.323. De doelgroepen zijn Nederlanders van 45+: mannen met opslagproblemen, mannen met opslag- en mictieproblemen en vrouwen met opslagproblemen. De vragenlijst is rondgestuurd in de periode 21 tot en met 27 februari 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau GfK.