Persberichten

 

 

19 september: Nationale Plasdag 2019

Veel gemeenten maken een potje van toiletbeleid


Amsterdam, 19 september 2019 – Op de Nationale Plasdag roept de Continentie Stichting Nederland (CSN) gemeenteraden op zich sterk te maken voor een op inclusie gericht toiletbeleid. Uit een kwalitatief onderzoek dit jaar door CSN onder de 355 gemeenten in Nederland blijkt dat een toenemend aantal gemeenten dit oppakt, maar er zijn nog veel gemeenten waar het toiletbeleid tekortschiet of zelfs ontbreekt. Dit is in strijd met het VN-Verdrag Handicap* dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Samen met de Maag Lever Darm Stichting en andere leden van de Toiletalliantie zet CSN zich in voor voldoende openbare toiletten, dat wil zeggen om de 500 meter in (winkel)centra, drukke voetgangers- en recreatiegebieden en in parken**.

CSN-voorzitter, uroloog Prof. Ruud Bosch: ‘’Naar schatting blijft in elke gemeente 1 op de 20 inwoners thuis uit angst voor ‘ongelukjes’ als zij buitenshuis niet snel genoeg een toilet kunnen vinden. Dat betekent in een gemeente van 100.000 inwoners zo’n 5000 ‘thuisblijvers’ en landelijk meer dan 850.000. Die mensen raken hierdoor in een isolement. Doel van het Verdrag is dat iedereen ongeacht handicap of chronische aandoening kan deelnemen aan de samenleving, dus ook als de handicap of aandoening incontinentie tot gevolg heeft. Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-Verdrag. Gemeenteraden kunnen een zet in de goede richting geven.”

Angst voor ongelukjes
Hoe belangrijk schone, openbare toiletvoorzieningen zijn, weet Margo (59) als geen ander. Margo werkt als incontinentieverpleegkundige, maar kampt sinds 2014 zelf ook met plasproblemen. ‘’Ik mocht dan wel kennis van het vak hebben, maar ik was geen ervaringsdeskundige. Nu begrijp ik alle vragen en onzekerheden die mensen met plasproblemen ervaren.“ Margo is niet de enige. In ons land hebben totaal circa 3,5 miljoen inwoners continentieproblemen: 2 miljoen buikpatiënten en 1,5 miljoen mensen met incontinentie van de blaas. In een onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting.** zei een kwart van de buikpatiënten regelmatig, vaak of helemaal niet meer de deur uit te gaan vanwege (verwachte) problemen met het vinden van een toilet.

Inclusief toiletbeleid
Van de 355 gemeenten hebben er 207 inhoudelijk gereageerd. Tweederde (130) heeft een toiletbeleid; bij 101 is dit gericht op inclusie en de helft van hen (54) betrekt bij dit beleid de mensen om wie het gaat. Mensen met continentieproblemen moeten snel een toilet kunnen vinden. In het onderzoek melden echter slechts 50 gemeenten aandacht voor bewegwijzering. Ook worden online applicaties genoemd, zoals de gratis HogeNood-app. Met deze app is in heel Nederland snel het dichtstbijzijnde openbare toilet te vinden.

Uit het onderzoek komen enkele gemeenten naar voren die hoog scoren qua toiletbeleid gericht op inclusie. Bij een aantal gemeenten kan de huidige situatie echter nog afwijken van het gestelde doel. Het gaat om Doetinchem, Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Tilburg, Vught, Barneveld, Utrecht, Zeist en Soest. In Gouda heeft de gemeenteraad recent unaniem een motie aangenomen om de gemeente tot een inclusief beleid aan te sporen.

Taboe rondom plasklachten doorbreken
De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Op 19 september 2019 vindt de zesde editie van de Nationale Plasdag plaats. Met deze dag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken en het taboe doorbreken. Uit cijfers van CSN blijkt dat in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen last hebben van een overactieve blaas en een half miljoen mensen incontinent zijn voor urine. Zie ook: www.nationaleplasdag.nl

 

- Einde bericht -

 

* Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van meedoen in de samenleving door mensen met een beperking of chronische aandoening.

** Van de Steeg L & Determann D (2017): Beschikbaarheid van openbaar toegankelijke toiletten - Ervaringen en wensen van buikpatiënten en mensen met incontinentie; rapport SM/LvdS NL231-32381Rap, Ecorys, Rotterdam.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Contact 

Neem voor meer informatie, interviewaanvragen of beeldmateriaal contact op met:

Iris Koning 

E: iris.koning@omnicomprgroup.com                                                                                   

Openbare toiletten zijn in principe 24/7 (of met zeer ruime openingstijden) al dan niet gratis toegankelijk. Ze kunnen (tijdelijke) vrijstaande toiletunits zijn in de openbare ruimte of onderdeel van een gebouw (bijvoorbeeld treinstation, parkeergarage, fietsenstalling, benzinestation).

Over kwalitatief onderzoek CSN – In de aanloop naar Nationale Plasdag 2019heeft CSN aan alle 355 gemeenten in ons land een vragenlijst gestuurd over hun beleid wat betreft openbare toiletten. CSN heeft de gemeenten onder meer gevraagd naar de rol van de gemeenteraad, de doelgroepen en achtergronden van het toiletbeleid, de totstandkoming van het beleid, de vindbaarheid van toiletten, de mate waarin gemeenten toiletten in eigen gebouwen openstellen en derden betrekken bij het realiseren van voldoende toiletvoorzieningen. De vragen konden met een simpel ‘ja’ of ‘nee/nvt’ worden beantwoord. Van een aantal gemeenten die niet hebben gereageerd, is binnen de Toiletalliantie bekend dat zij wel een toiletbeleid hebben of dat de gemeenteraad zich daarvoor inzet. CSN beperkt zich in haar rapportage echter tot de ontvangen reacties.

Over de Toiletalliantie - De Toiletalliantie is een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting om de krachten te bundelen van verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor voldoende openbare toiletten. De missie van de Toiletalliantie is om voor 2023 in Nederland voldoende openbare toiletten te hebben voor alle 2 miljoen patiënten met buikklachten en 1,5 miljoen met blaasproblemen en voor iedereen die weleens hoge nood heeft. 

Over het VN Verdrag Handicap - Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van meedoen in de samenleving door mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking of chronische aandoening verbetert. Incontinentie is een symptoom van een chronische aandoening. Aandacht voor openbare toiletten is daarmee onderdeel van implementatie van het Verdrag. De Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft 25 ‘Koplopergemeenten’ geselecteerd. Deze hebben een voorbeeldfunctie bij de implementatie. Het gaat hierbij om de gemeenten Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meierijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, West Betuwe, Westerveld, Woerden en Zwolle.

 Over HogeNood - De HogeNood app geeft een overzicht van ruim 7000 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en België en is gratis te downloaden voor iPhone en Android smartphones via de gebruikelijke app stores. De app is bedacht door Bastiaan Meindersma, Brian Vink en Hjalmar Duif als project voor hun studie bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ontwikkeld door Daan Geurts. Samen hebben ze het bedrijf App-vise wat ideeën vertaald naar succesvolle digitale producten.

De app heeft meerd prijzen gewonnen. Zie ook www.hogenood.nu

 

20 september: Nationale Plasdag 2018

Toiletbeleid gemeenten schiet nog tekort
Honderdduizenden ‘thuisblijvers’ vanwege te weinig openbare toiletten

 

Amsterdam, 20 september 2018 - Er is een grote inhaalslag nodig in het toiletbeleid van gemeenten in Nederland. Dit blijkt uit een inventarisatie door Continentie Stichting Nederland (CSN) naar aanleiding van de Nationale Plasdag. In ons land kampen ruim 3,5 miljoen mensen met een vorm van plasproblemen i . Publiekstoegankelijke toiletten moeten voorkomen dat zij - én anderen met incontinentieproblemen - beperkt worden in deelname aan de samenleving. Gemeenten hebben hierin een verantwoordelijkheid vanwege het VN-Verdrag Handicap. Van de 380 gemeenten in ons land meldden er slechts 70 dat zij een actief toiletbeleid hebben. Uit de inventarisatie komt de gemeente ‘s-Hertogenbosch als beste naar voren.

Uit kwalitatief onderzoek door Continentie Stichting Nederland ii blijkt dat gemeenten het belang van schone, veilige mannen-, vrouwen- en mindervalidentoiletten vaak wel inzien, maar niet altijd op de agenda hebben staan. Van de 230 gemeenten die reageerden op de inventarisatie heeft 30% een actief beleid of ontwikkelt dit, 27% heeft geen beleid en laat dat zo. Van 23% werd alleen een overzicht van beschikbare toiletvoorzieningen ontvangen. De overige gemeenten moeten het toegezegde antwoord nog toesturen.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch komt als beste naar voren; zij zet stevig in op gastvrijheid en daar horen goede toiletvoorzieningen bij. “‘s-Hertogenbosch gaat uit van belangen van de eigen inwoners en van gastvrijheid naar bezoekers. De toiletvoorzieningen zijn voor iedereen, ook voor mindervaliden en zijn goed vindbaar. De gemeente heeft contact met belanghebbenden over het toiletbeleid en wijst op toiletten bij derden, zoals horeca en theaters”, aldus Prof. Ruud Bosch, voorzitter van CSN.

Voorzieningen openbaar maken van groot belang

Het aanbod van toiletten in de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door gemeenten. Het maximaal openbaar beschikbaar stellen en vindbaar maken van voorzieningen door particulieren (o.a. door winkels, horeca en parkeergarages) hoort daar ook bij. HogeNood, een applicatie om snel een schoon openbaar toilet in de buurt te vinden, meldt dat sinds september 2017 totaal 484 openbare toiletvoorzieningen in Nederland aan de app zijn toegevoegd iii. “Wij hopen dat andere steden en gemeenten dit goede voorbeeld volgen. We zien de grootste groei in voorzieningen voor baby’s (26%) en mindervaliden (23%). In totaal zijn er 3.825 schone, veilige plasgelegenheden voor vrouwen geregistreerd in onze app. Dit zijn nog steeds 249 (6%) minder faciliteiten dan voor mannen”, aldus Bastiaan Meindersma van de HogeNood app. “Het aanmelden van schone en veilige toiletten kan via www.hogenood.nu.

Ongemak en onzekerheid door plasproblemen
In Nederland hebben 1 op de 5 mensen plasklachten, totaal ruim 3,5 miljoen mannen en vrouwen. Van hen heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urineUit het Nationaal Plasonderzoek (2017) blijkt dat bijna driekwart van de mensen ongemak ervaart door hun plasklachten. Verder geeft ruim 35% aan dat ze hiervan een gevoel van onzekerheid krijgen. Mensen schamen zich voor hun plasklachten; het is een intiem probleem dat niet snel besproken wordt. Voor veel mensen zijn ernstige plasklachten een reden om thuis te blijven, uit angst elders niet tijdig een toilet te vinden. Op de Nationale Plasdag vraagt CSN hier extra aandacht voor en pleit ze voor meer openbare toiletten. Het VN-verdrag Handicap geeft daarbij een steun in de rug.

 

- Einde bericht -

 i = Continentie Stichting Nederland

ii= kwalitatief onderzoek CSN onder 380 gemeenten in juni 2018

iii= cijfers van HogeNood over een periode van 10 maanden (21/9/2017 tot 21/7/2018)

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Over de Nationale Plasdag - De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Op 20 september 2019 vindt de vijfde editie van de Nationale Plasdag plaats. Met deze dag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken. Uit cijfers van CSN blijkt dat in Nederland ruim 3,5 miljoen mensen (mannen, vrouwen en kinderen) plasklachten hebben. Daarvan heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.nationaleplasdag.nl.

 

Over de inventarisatie - In juni zijn alle 380 gemeenten aangeschreven met 3 vragen: 1 – Zijn openbare toiletvoorzieningen opgenomen in het beleid van uw gemeente? 2 – Zo ja: hoeveel openbare toiletvoorzieningen zijn in uw gemeente beschikbaar? 3 – Zo nee:  bent u voornemens openbare toiletvoorzieningen in uw beleid te gaan opnemen? Er hebben 230 gemeenten gereageerd, waarvan 186 met een inhoudelijk antwoord. Deze zijn gerubriceerd in:

  1. Positief antwoord op vragen 1 en/of 3: hebben/ontwikkelen beleid,  totaal 70 gemeenten.
  2. Negatief antwoord op vraag 1 en 3: hebben geen beleid, totaal 64 gemeenten.
  3. Alleen overzicht beschikbare toiletvoorzieningen: neutraal, totaal 52 gemeenten.

 

Over het VN-Verdrag Handicap - Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van meedoen in de samenleving door mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking of chronische aandoening verbetert. Incontinentie is een symptoom van een chronische aandoening. Aandacht voor openbare toiletten is daarmee onderdeel van implementatie van het Verdrag. De Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft 25 ‘Koplopergemeenten’ geselecteerd. Deze hebben een voorbeeldfunctie bij de implementatie. Het betreft: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Geldermalsen, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meijerijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Westerveld, Woerden en Zwolle.

 Over HogeNood - De HogeNood app geeft een overzicht van ruim 5300 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en België en is gratis  te downloaden voor iPhone, Android en Windows smartphones via de gebruikelijke app stores. De app is bedacht door Bastiaan Meindersma, Brian Vink en Hjalmar Duif als project voor hun studie bedrijfskunde (Vrije Universiteit Amsterdam). Ze wonnen met de app de publieksprijs tijdens de Nationale App Prijs. Zie ook www.hogenood.nu.

 

Continentie Stichting Nederland pleit voor meer openbare toiletten in Nederland

Plasklachten zorgen voor sociale belemmeringen

 

Amsterdam, 11 september 2017 – In Nederland ervaren 3,5 miljoen mensen een vorm van plasproblemen*. Uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK blijkt dat deze klachten een grote invloed hebben op hun dagelijks leven. Zo durven mensen die plasklachten hebben de deur niet zomaar uit, ervaren zij een gevoel van ongemak en zijn ze altijd op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet. Om het isolement en het taboe rondom plasproblemen te doorbreken pleit Continentie Stichting Nederland in het kader van de Nationale Plasdag op 21 september voor een breder aanbod schone openbare toiletten.

Belemmering op het dagelijks leven
Het blijkt ook dat plasklachten effect hebben op de mentale gesteldheid van personen. Van de deelnemers aan het GfK-onderzoek, gehouden onder een landelijk steekproef onder patiënten, geeft 71% aan dat zij een gevoel van ongemak ervaren als gevolg van hun plasproblemen. Ruim de helft van de vrouwen ervaart plasproblemen als een beperking en wordt hier onzeker door. Mannen ervaren een gevoel van frustratie (46%).

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het ondernemen van activiteiten niet vanzelfsprekend is voor mensen met plasproblemen. Activiteiten als winkelen, dagjes uit en fietsen of wandelen vormen voor een vijfde van de ondervraagde vrouwen een probleem. Mannen geven vooral aan dat hun plasklachten het reizen met het ov (25%) en een film of theatervoorstelling bekijken (21%) bemoeilijken. Een derde van de respondenten geeft aan wanneer zij op stap gaan eerst altijd te checken waar zij het dichtstbijzijnde toilet kunnen vinden. In Nederland zijn zo’n 6400 publiek toegankelijke toiletten. Dit betekent één publiek toilet per 2678 Nederlanders**.

Schone publieke toiletten
Openbare of semiopenbare toiletten zijn soms lastig te vinden en hygiënisch ondermaats. De HogeNood-app weet de toiletkeuze te vergemakkelijken. De app biedt een overzicht van ruim 5300 gecontroleerde toiletlocaties in Nederland en België. Het geeft informatie over de afstand, toegankelijkheid (baby’s, rolstoelen et cetera), openingstijden, kosten van toiletgelegenheden en sinds kort ook over hygiëne, sfeer en design, geur en toiletartikelen. Ook worden er reviews van eerdere toiletbezoekers weergegeven. Al deze informatie is geen overbodige luxe voor mensen die te maken hebben met incontinentie of een overactieve blaas.

 

“Het is fijn dat wij nu naast de geneeskundige hulp die we bieden om plasklachten te verhelpen of te verminderen, ook een oplossing hebben om het isolement te doorbreken. We horen namelijk terug dat als mensen goed voorbereid zijn en weten waar er toiletten zijn, zij sneller weer dingen ondernemen”, aldus Ruud Bosch, uroloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en voorzitter van de Continentie Stichting. Om belemmeringen als gevolg van plasklachten in de toekomst te voorkomen pleit de Continentie Stichting Nederland voor een landelijk breder aanbod van schone, openbare toiletten. 

 - Einde bericht -

 *= CSN

**= CBS-bevolkingsteller d.d. 9/8/2017 = 17.141.199

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Over de Nationale Plasdag
De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Op 21 september 2017 vindt de vierde editie van de Nationale Plasdag plaats. Met deze dag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken. Uit cijfers van CSN blijkt dat in Nederland ruim 3,5 miljoen mensen (mannen, vrouwen en kinderen) plasklachten hebben. Daarvan heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.nationaleplasdag.nl.

Over HogeNood
De HogeNood app geeft een overzicht van bijna 5000 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en Belgie en is gratis te downloaden voor iPhone, Android en Windows smartphones via de gebruikelijke app stores. De app is bedacht door Bastiaan Meindersma, Brian Vink en Hjalmar Duif als project voor hun studie bedrijfskunde (Vrije Universiteit Amsterdam). Ze wonnen met de app de publieksprijs tijdens de Nationale App Prijs. Zie ook www.hogenood.nu

Verantwoording onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd via een online vragenlijst. Het onderzoek is representatief op basis van leeftijd en geslacht. N = 1.323. De doelgroepen zijn Nederlanders van 45+: mannen met opslagproblemen, mannen met opslag- en mictieproblemen en vrouwen met opslagproblemen. De vragenlijst is rondgestuurd in de periode 21 tot en met 27 februari 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau GfK.