Persberichten

 

 

20 september: Nationale Plasdag 2018

Toiletbeleid gemeenten schiet nog tekort

 

Amsterdam, 20 september 2018 - Er is een grote inhaalslag nodig in het toiletbeleid van gemeenten in Nederland. Dit blijkt uit een inventarisatie door Continentie Stichting Nederland (CSN) naar aanleiding van de Nationale Plasdag. In ons land kampen ruim 3,5 miljoen mensen met een vorm van plasproblemen i. Publiekstoegankelijke toiletten moeten voorkomen dat zij - én anderen met incontinentieproblemen - beperkt worden in deelname aan de samenleving. Gemeenten hebben hierin een verantwoordelijkheid vanwege het VN-Verdrag Handicap. Van de 380 gemeenten in ons land meldden er slechts 70 dat zij een actief toiletbeleid hebben. Uit de inventarisatie komt de gemeente ‘s-Hertogenbosch als beste naar voren.

Uit kwalitatief onderzoek door Continentie Stichting Nederland ii blijkt dat gemeenten het belang van schone, veilige mannen-, vrouwen- en mindervalidentoiletten vaak wel inzien, maar niet altijd op de agenda hebben staan. Van de 230 gemeenten die reageerden op de inventarisatie heeft 30% een actief beleid of ontwikkelt dit, 27% heeft geen beleid en laat dat zo. Van 23% werd alleen een overzicht van beschikbare toiletvoorzieningen ontvangen. De overige gemeenten moeten het toegezegde antwoord nog toesturen.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch komt als beste naar voren; zij zet stevig in op gastvrijheid en daar horen goede toiletvoorzieningen bij. “‘s-Hertogenbosch gaat uit van belangen van de eigen inwoners en van gastvrijheid naar bezoekers. De toiletvoorzieningen zijn voor iedereen, ook voor mindervaliden en zijn goed vindbaar. De gemeente heeft contact met belanghebbenden over het toiletbeleid en wijst op toiletten bij derden, zoals horeca en theaters”, aldus Prof. Ruud Bosch, voorzitter van CSN.

Voorzieningen openbaar maken van groot belang

Het aanbod van toiletten in de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door gemeenten. Het maximaal openbaar beschikbaar stellen en vindbaar maken van voorzieningen door particulieren (o.a. door winkels, horeca en parkeergarages) hoort daar ook bij. HogeNood, een applicatie om snel een schoon openbaar toilet in de buurt te vinden, meldt dat sinds september 2017 totaal 484 openbare toiletvoorzieningen in Nederland aan de app zijn toegevoegd iii. “Wij hopen dat andere steden en gemeenten dit goede voorbeeld volgen. We zien de grootste groei in voorzieningen voor baby’s (26%) en mindervaliden (23%). In totaal zijn er 3.825 schone, veilige plasgelegenheden voor vrouwen geregistreerd in onze app. Dit zijn nog steeds 249 (6%) minder faciliteiten dan voor mannen”, aldus Bastiaan Meindersma van de HogeNood app. “Het aanmelden van schone en veilige toiletten kan via www.hogenood.nu.

Ongemak en onzekerheid door plasproblemen
In Nederland hebben 1 op de 5 mensen plasklachten, totaal ruim 3,5 miljoen mannen en vrouwen. Van hen heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Uit het Nationaal Plasonderzoek (2017) blijkt dat bijna driekwart van de mensen ongemak ervaart door hun plasklachten. Verder geeft ruim 35% aan dat ze hiervan een gevoel van onzekerheid krijgen. Mensen schamen zich voor hun plasklachten; het is een intiem probleem dat niet snel besproken wordt. Voor veel mensen zijn ernstige plasklachten een reden om thuis te blijven, uit angst elders niet tijdig een toilet te vinden. Op de Nationale Plasdag vraagt CSN hier extra aandacht voor en pleit ze voor meer openbare toiletten. Het VN-verdrag Handicap geeft daarbij een steun in de rug.

 

- Einde bericht -

 i = Continentie Stichting Nederland

ii= kwalitatief onderzoek CSN onder 380 gemeenten in juni 2018

iii= cijfers van HogeNood over een periode van 10 maanden (21/9/2017 tot 21/7/2018)

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Over de Nationale Plasdag - De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Op 20 september 2019 vindt de vijfde editie van de Nationale Plasdag plaats. Met deze dag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken. Uit cijfers van CSN blijkt dat in Nederland ruim 3,5 miljoen mensen (mannen, vrouwen en kinderen) plasklachten hebben. Daarvan heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.nationaleplasdag.nl.

 

Over de inventarisatie - In juni zijn alle 380 gemeenten aangeschreven met 3 vragen: 1 – Zijn openbare toiletvoorzieningen opgenomen in het beleid van uw gemeente? 2 – Zo ja: hoeveel openbare toiletvoorzieningen zijn in uw gemeente beschikbaar? 3 – Zo nee:  bent u voornemens openbare toiletvoorzieningen in uw beleid te gaan opnemen? Er hebben 230 gemeenten gereageerd, waarvan 186 met een inhoudelijk antwoord. Deze zijn gerubriceerd in:

  1. Positief antwoord op vragen 1 en/of 3: hebben/ontwikkelen beleid,  totaal 70 gemeenten.
  2. Negatief antwoord op vraag 1 en 3: hebben geen beleid, totaal 64 gemeenten.
  3. Alleen overzicht beschikbare toiletvoorzieningen: neutraal, totaal 52 gemeenten.

 

Over het VN-Verdrag Handicap - Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van meedoen in de samenleving door mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking of chronische aandoening verbetert. Incontinentie is een symptoom van een chronische aandoening. Aandacht voor openbare toiletten is daarmee onderdeel van implementatie van het Verdrag. De Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft 25 ‘Koplopergemeenten’ geselecteerd. Deze hebben een voorbeeldfunctie bij de implementatie. Het betreft: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Geldermalsen, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meijerijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Westerveld, Woerden en Zwolle.

 Over HogeNood - De HogeNood app geeft een overzicht van ruim 5300 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en België en is gratis  te downloaden voor iPhone, Android en Windows smartphones via de gebruikelijke app stores. De app is bedacht door Bastiaan Meindersma, Brian Vink en Hjalmar Duif als project voor hun studie bedrijfskunde (Vrije Universiteit Amsterdam). Ze wonnen met de app de publieksprijs tijdens de Nationale App Prijs. Zie ook www.hogenood.nu.

 

Continentie Stichting Nederland pleit voor meer openbare toiletten in Nederland

Plasklachten zorgen voor sociale belemmeringen

 

Amsterdam, 11 september 2017 – In Nederland ervaren 3,5 miljoen mensen een vorm van plasproblemen*. Uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK blijkt dat deze klachten een grote invloed hebben op hun dagelijks leven. Zo durven mensen die plasklachten hebben de deur niet zomaar uit, ervaren zij een gevoel van ongemak en zijn ze altijd op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet. Om het isolement en het taboe rondom plasproblemen te doorbreken pleit Continentie Stichting Nederland in het kader van de Nationale Plasdag op 21 september voor een breder aanbod schone openbare toiletten.

Belemmering op het dagelijks leven
Het blijkt ook dat plasklachten effect hebben op de mentale gesteldheid van personen. Van de deelnemers aan het GfK-onderzoek, gehouden onder een landelijk steekproef onder patiënten, geeft 71% aan dat zij een gevoel van ongemak ervaren als gevolg van hun plasproblemen. Ruim de helft van de vrouwen ervaart plasproblemen als een beperking en wordt hier onzeker door. Mannen ervaren een gevoel van frustratie (46%).

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het ondernemen van activiteiten niet vanzelfsprekend is voor mensen met plasproblemen. Activiteiten als winkelen, dagjes uit en fietsen of wandelen vormen voor een vijfde van de ondervraagde vrouwen een probleem. Mannen geven vooral aan dat hun plasklachten het reizen met het ov (25%) en een film of theatervoorstelling bekijken (21%) bemoeilijken. Een derde van de respondenten geeft aan wanneer zij op stap gaan eerst altijd te checken waar zij het dichtstbijzijnde toilet kunnen vinden. In Nederland zijn zo’n 6400 publiek toegankelijke toiletten. Dit betekent één publiek toilet per 2678 Nederlanders**.

Schone publieke toiletten
Openbare of semiopenbare toiletten zijn soms lastig te vinden en hygiënisch ondermaats. De HogeNood-app weet de toiletkeuze te vergemakkelijken. De app biedt een overzicht van ruim 5300 gecontroleerde toiletlocaties in Nederland en België. Het geeft informatie over de afstand, toegankelijkheid (baby’s, rolstoelen et cetera), openingstijden, kosten van toiletgelegenheden en sinds kort ook over hygiëne, sfeer en design, geur en toiletartikelen. Ook worden er reviews van eerdere toiletbezoekers weergegeven. Al deze informatie is geen overbodige luxe voor mensen die te maken hebben met incontinentie of een overactieve blaas.

 

“Het is fijn dat wij nu naast de geneeskundige hulp die we bieden om plasklachten te verhelpen of te verminderen, ook een oplossing hebben om het isolement te doorbreken. We horen namelijk terug dat als mensen goed voorbereid zijn en weten waar er toiletten zijn, zij sneller weer dingen ondernemen”, aldus Ruud Bosch, uroloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en voorzitter van de Continentie Stichting. Om belemmeringen als gevolg van plasklachten in de toekomst te voorkomen pleit de Continentie Stichting Nederland voor een landelijk breder aanbod van schone, openbare toiletten. 

 - Einde bericht -

 *= CSN

**= CBS-bevolkingsteller d.d. 9/8/2017 = 17.141.199

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Over de Nationale Plasdag
De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Op 21 september 2017 vindt de vierde editie van de Nationale Plasdag plaats. Met deze dag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken. Uit cijfers van CSN blijkt dat in Nederland ruim 3,5 miljoen mensen (mannen, vrouwen en kinderen) plasklachten hebben. Daarvan heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.nationaleplasdag.nl.

Over HogeNood
De HogeNood app geeft een overzicht van bijna 5000 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en Belgie en is gratis te downloaden voor iPhone, Android en Windows smartphones via de gebruikelijke app stores. De app is bedacht door Bastiaan Meindersma, Brian Vink en Hjalmar Duif als project voor hun studie bedrijfskunde (Vrije Universiteit Amsterdam). Ze wonnen met de app de publieksprijs tijdens de Nationale App Prijs. Zie ook www.hogenood.nu

Verantwoording onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd via een online vragenlijst. Het onderzoek is representatief op basis van leeftijd en geslacht. N = 1.323. De doelgroepen zijn Nederlanders van 45+: mannen met opslagproblemen, mannen met opslag- en mictieproblemen en vrouwen met opslagproblemen. De vragenlijst is rondgestuurd in de periode 21 tot en met 27 februari 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau GfK.