Oorzaken

Oorzaken van een overactieve blaas:

 

Er kunnen meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan een overactieve blaas:

 • Bekkenbodemproblemen. Het te vaak aanspannen van de bekkenbodemspier kan bij vrouwen de oorzaak zijn van een overactieve blaas. De blaas kan hierdoor overprikkeld raken; je moet steeds vaker plassen, je krijgt steeds minder tijd om het toilet te bereiken en er kan als gevolg ongewenst urineverlies optreden.
 • Afwijkingen aan de urinewegen. Afwijkingen in de blaas, zoals blaasontstekingen, blaasstenen en blaastumoren, kunnen overactiviteit van de blaas veroorzaken. Maar ook door een goedaardige vergroting van de prostaat kan een overactieve blaas ontstaan.
 • Gebruik van prikkelende middelen. Bepaalde medicijnen, zoals plastabletten (diuretica) of antidepressiva, kunnen de oorzaak zijn van frequent plassen. Ook overmatig gebruik van alcohol, cafeïne en drugs kunnen een prikkelende werking uitoefenen op de blaas, waardoor klachten van een overactieve blaas optreden.
 • Afwijkingen in de zenuwbaan. Afwijkingen van het zenuwstelsel, zowel in het ruggenmerg als in de hersenen (bijvoorbeeld bij MS, een dwarslaesie, Alzheimer of Parkinson), kunnen een enkele keer een overactieve blaas veroorzaken.
 • Psychische factoren. Stress en spanning kunnen klachten van een overactieve blaas veroorzaken.

 

Oorzaken van incontinentie:

 • Stress-incontinentie: Dit kan het gevolg zijn van een verstoorde anatomie (zwakke bekkenbodemspieren door bijvoorbeeld ouderdom, bevallingen of overgewicht) of van een (aangeboren) afwijking van de urethra.
 • Urge-incontinentie: Oorzaken van urge-incontinentie zijn blaasontsteking, blaasstenen, tumoren, verhoogde urineproductie, verblijfskatheter of aandoeningen aan het zenuwstelsel zoals MS, Parkinson, spina bifida en letsel aan ruggenmerg en hersenen.
 • Overloop-incontinentie: Bij overloop-incontinentie is de oorzaak een overvolle blaas, als gevolg van bijvoorbeeld beschadiging van zenuwuiteinden bij diabetes, het te lang de plas ophouden of een langdurige obstructie in de plasbuis, zoals een vergrote prostaat.
 • Incontinentie door neurologische afwijkingen: Deze vorm van incontinentie is het gevolg van neurologische afwijkingen, bijvoorbeeld een open rug, dwarslaesie, Parkinson of MS.

 

Andere oorzaken van plasproblemen kunnen zijn:

 • Te zwakke of overactieve bekkenbodemspieren
 • Bekkenbodemproblemen, ontstaan door zwangerschappen en bevallingen
 • Ouderdom
 • Vernauwingen in de plasbuis, bijvoorbeeld na een infectie of beschadiging
 • Suikerziekte
 • Aangeboren zwakte van bindweefsel
 • Een vergrote prostaat
 • Medicijnen, zoals plastabletten