Kleine Boodschap

De Continentie Stichting Nederland, kortweg CSN, wil het lot van patiënten met urine-incontinentie verbeteren. CSN doet dat door te proberen het probleem uit de taboesfeer te halen, onbevooroordeelde informatie te verstrekken aan de patiënt en door wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en de oplossing van het probleem te ondersteunen. Wij hebben een viertal bekende schrijvers gevraagd een kort verhaal, ofwel een kleine boodschap, te schrijven, waarin het omgaan met lichamelijke ongemakken een belangrijke rol speelt. Eén van de belangrijkste boodschappen van CSN aan de patiënt is namelijk: ‘je bent niet alleen’. Alleen al in Nederland hebben bijna een miljoen mensen in mindere of meerdere mate last van ongewenst urineverlies. Terwijl ik de verhalen voor het eerst las, viel het me op dat twee van de vier auteurs over ‘Tena Lady’ spreken als aanduiding voor een willekeurig merk opvangmateriaal. Wat we hier zien is iets merkwaardigs: een bepaald merk wordt als algemene aanduiding voor een product gebruikt. En dat gebeurt eigenlijk alleen als het om een product gaat dat heel vaak gebruikt wordt. TomTom is in Nederland al jarenlang een veelgebruikte aanduiding voor navigatiesystemen veel mensen spreken over ‘luxaflex’ wanneer ze het over jaloezieën hebben. Impliciet vertellen deze verhalen ons dat incontinentie erg veel voorkomt. Veel vaker dan je zou verwachten. CSN hoopt eraan bij te dragen dat patiënten gemakkelijker over hun probleem gaan praten. En dat andere mensen incontinentie minder als een taboe gaan beschouwen. Dat maakt het leven met incontinentie makkelijker! Download hier de verhalen. Ik wens u veel leesplezier toe.

Prof. Ruud Bosch, voorzitter CSN