Continentie Stichting Nederland

De initiatienemer van deze site is de Continentie Stichting Nederland: deze stichting geeft voorlichting om incontinentie uit de taboesfeer te halen en richt zich op patiënten, mantelzorgers en (para-)medici.
De stichting is in 2006 opgericht en wil verder:

  • Objectieve voorlichting geven aan patiënten en hun omgeving, bijvoorbeeld via de website,  met als thema ‘Incontinentie: er is iets aan te doen!’
  • Wetenschappelijk onderzoek  naar ongewild urineverlies ondersteunen.